Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

freedomlover
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viazapominanie zapominanie
freedomlover
0165 ec12 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viazapominanie zapominanie
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaawakened awakened
5990 883a
jesus christ his face
Reposted fromtwice twice viaawakened awakened
freedomlover
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
freedomlover
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
freedomlover
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viaawakened awakened
freedomlover
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaawakened awakened
freedomlover
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
freedomlover
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaawakened awakened
freedomlover
5898 613d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
freedomlover
Reposted fromshakeme shakeme viaawakened awakened
freedomlover
2223 da97 500
Reposted frombesomebody besomebody viaawakened awakened
freedomlover
freedomlover
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
freedomlover
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viazapominanie zapominanie
freedomlover
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaawakened awakened
freedomlover
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaawakened awakened
freedomlover
4062 d079 500
freedomlover
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...