Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

freedomlover
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viamglistyporanek mglistyporanek
freedomlover
5859 8ddb
Reposted fromkarahippie karahippie viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
freedomlover
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— słowa zbyt proste
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
freedomlover
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
freedomlover
freedomlover
9632 5abe
Reposted fromkarahippie karahippie viaeegoistkaa eegoistkaa
freedomlover

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaeegoistkaa eegoistkaa
freedomlover
freedomlover
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaeegoistkaa eegoistkaa
freedomlover
3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaeegoistkaa eegoistkaa
freedomlover
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaeegoistkaa eegoistkaa
freedomlover
2357 bc14
freedomlover
To miłe, że znów jesteś. Miłe i uspokajające. 
— Daniel Glattauer, Wróć do mnie
freedomlover
4521 c334 500
freedomlover
5887 555c 500
freedomlover
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
freedomlover
freedomlover
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl