Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

freedomlover
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
freedomlover
3665 ce8d
freedomlover
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
freedomlover
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— Niestety nie pamiętam autora, znalezione w starym notesie
Reposted fromsann sann viadreams-come-true dreams-come-true
freedomlover
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viadreams-come-true dreams-come-true
freedomlover
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
freedomlover
5372 a45a
freedomlover
"Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkać i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie."
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
freedomlover
freedomlover
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
freedomlover
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viaAinsworthCass AinsworthCass
8172 565c 500
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
Największym błędem, jaki popełnia większość ludzi, jest to, że zanim zaczną działać, czekają aż lęk ustąpi lub zniknie. Tacy ludzie zazwyczaj czekają w nieskończoność.
6649 b7e8 500
freedomlover
7119 01e5
Reposted fromoutoflove outoflove viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
8522 787e
Reposted frommoai moai viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl