Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

freedomlover
2802 9a5b 500
Reposted fromnikotyna nikotyna via27days 27days
freedomlover
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover

Nie jesteś szczęśliwa? To zrób wszystko, żeby wreszcie być. Nie można spędzić życia na wahaniu się i zastanawianiu. Możesz mieć gorszy dzień, tydzień, miesiąc. Ba, nawet gorszy rok! Ale wyczuj moment, kiedy lepiej powiedzieć sobie DOŚĆ.

I pamiętaj, że szczęście to nie jest coś, co każdy z nas ma zapisane w gwiazdach. To coś, na co się bardzo ciężko pracuje. Przez całe życie. Każdego dnia. Non stop.

http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/kiedy-sie-rozstac-2/
freedomlover
Ludzie wkraczają w świat innych, a potem odchodzą, czasem spokojnie, czasem gwałtownie, lecz zawsze pozostaje żal.
— Danielle Steel
freedomlover
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame
freedomlover
freedomlover
0767 6e4f
freedomlover
freedomlover
freedomlover
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
freedomlover
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viavanillenoire vanillenoire
freedomlover
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viavanillenoire vanillenoire
freedomlover
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viavanillenoire vanillenoire
freedomlover

March 21 2017

freedomlover
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.

March 20 2017

freedomlover
Bo siła mężczyzny nie tkwi w ilości kobiet które uwiódł, ale w tym, ilu był w stanie odmówić dla tej jednej.
freedomlover

Musiała teraz nauczyć się następnej trudnej rzeczy: przebywania w towarzystwie mężczyzn ujmujących, choć "nieciekawych". Wiele kobiet, które kochają za bardzo, zna doskonale to uczucie: niby przyjemnie, ale "nudno". Bez fanfar, bicia dzwonów, eksplozji i gwiazdek z nieba. Kiedy nie dzieje się nic podniecającego, ogarnia je dziwna irytacja, skrępowanie i niechęć. Niemiły stan, któremu nadają miano "nudy". (...) nie umiała "się znaleźć" wobec kogoś sympatycznego, troskliwego i wyraźnie nią zainteresowanego. Potrafiła świetnie stawiać czoło wyzwaniom, zupełnie zaś nie potrafiła się radować po prostu obecnością mężczyzny. Jeśli nic nie skłaniało jej do wysiłków i manewrów, gubiła się w sytuacji. Nie mogła się wyluzować i odprężyć. Ponieważ nawykła do uniesień i cierpień, do walk kończących się zwycięstwem lub klęską, każdy układ pozbawiony tych istotnych elementów robił wrażenie mdłego, błahego, a zarazem jakby "wbrew naturze". Paradoksalnie, w kontaktach z mężczyznami zrównoważonymi, spolegliwymi, chętnymi doznawała więcej negatywnych emocji niż z którymkolwiek ze swych kapryśnych, opornych i nieodpowiedzialnych kochanków.

— - Robin Norwood
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
freedomlover

Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.

— — Grey's Anatomy 13x16
Reposted bymiscauliflower miscauliflower

March 17 2017

freedomlover
Czasami najpiękniejsza na sali nie jest dziewczyna, która ma obiektywnie najbardziej idealną figurę i rysy twarzy, ale ta, która ma do siebie zaufanie, lubi siebie i emanuje radością. Ona będzie przyciągała do siebie spojrzenia i budziła zazdrość, chociaż gdyby zbadać jej atuty za pomocą cyfrowego wzorca kobiecej urody, niekoniecznie otrzymałaby dobry wynik. Bo źródłem jej pewności siebie i radości nie jest dyplom ukończenia szkoły dla kandydatek na Miss Świata, tylko to, że lubi swoje prawdziwe ,,ja’’, czyli ma świadomość swoich emocji, uczuć i pragnień. Kocha siebie za to, że jest na świecie i znajduje radość w różnych, nawet drobnych i pozornie nieznaczących sprawach lub zdarzeniach.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl