Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

freedomlover
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares
freedomlover
po paru miesiącach minęła mi złość i żal.  co zostało? o dziwo, tęsknota.
brakuje mi cię bardzo. długo byłeś w moim życiu - przyjaźń, później miłość. nie da się tego wymazać. 
brakuje mi twojego wymądrzania, specyficznych żartów, wielkich dłoni. 
nie żałuję swojej decyzji. wierzę, że nie było nam sobie pisane bycie razem. 
ale zawsze będziesz dla mnie kimś ważnym i martwię się, jak sobie radzisz w życiu. czy wszystko już sobie poukładałeś, czy się z kimś spotykasz, jak teraz wyglądają twoje plany na przyszłość... mam nadzieję, że z każdym dniem jest ci łatwiej. 
— xxx
freedomlover
9001 6809
Reposted fromczajnikq czajnikq
freedomlover
to nasza wspólna porażka.  miłość, która się rozpadła, nie zniszczyła się sama. milion myśli o nas... sentyment pomieszany ze smutkiem. zostały tylko zdjęcia, stare smsy i zarchiwizowane rozmowy w komunikatorach.  smutno, że się nie udało. trzeba wierzyć, że tak musiało być.  że nie byliśmy sobie pisani. że żadna ze mnie "ta jedyna", żaden z ciebie przeznaczony. 
wierzyć, że z kimś innym uda nam się zbudować to, czego nie potrafiliśmy razem.  już wiemy, że chęci to za mało. 
— xxx
freedomlover
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
freedomlover
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
freedomlover
6960 54c0 500
szymborska
freedomlover
1356 54b7

May 22 2017

0885 5d93 500

Reposted fromtayfun tayfun via27days 27days
freedomlover
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie via27days 27days
freedomlover
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J via27days 27days
freedomlover
3948 0022
Reposted frombeyooonce beyooonce
freedomlover
3250 2539 500
2756 e11a 500
freedomlover
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
freedomlover
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl