Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

freedomlover
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
freedomlover
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true
freedomlover
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
freedomlover
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrainakredek krainakredek
freedomlover
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
freedomlover
6287 d2dc 500
freedomlover
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
freedomlover
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaawakened awakened
freedomlover
6827 0a7a 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaawakened awakened
freedomlover
To nie jest takie łatwe bycie tu, gdy Ty jesteś tam.
— wieczorne rozmowy.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaawakened awakened
freedomlover
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
freedomlover
freedomlover
8638 3806
 [917 dni miłości]
freedomlover
freedomlover
2422 ffd5 500
freedomlover
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viakrainakredek krainakredek
freedomlover
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viakrainakredek krainakredek
freedomlover
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl