Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

freedomlover
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna
4020 bb3f
Reposted fromindie indie viaBalladyna Balladyna
freedomlover
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaBalladyna Balladyna
freedomlover
0030 7c8b
Reposted fromsheismysin sheismysin viaBalladyna Balladyna
freedomlover
freedomlover
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viaBalladyna Balladyna
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viaBalladyna Balladyna
freedomlover
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
freedomlover
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaBalladyna Balladyna
freedomlover
Wiesz co to znaczy, że jestem Twój? Nie tylko to, że kocham się tylko z Tobą, jak teraz. Jestem Twój znaczy, że nie będzie nikogo innego. Będziesz tą, która kiedyś zgasi światło.
— Alice
Reposted frompremonition premonition viaBalladyna Balladyna
freedomlover
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBalladyna Balladyna
freedomlover
Spojrzenie kobiety często mówi to czego nie są w stanie wypowiedzieć jej usta.
Reposted fromjulliett julliett viaBalladyna Balladyna
freedomlover
freedomlover
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
freedomlover
4274 d6ae 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaBalladyna Balladyna
freedomlover
7748 5f1f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaBalladyna Balladyna
freedomlover
2684 9fad
From Hell (2001)
freedomlover
9412 847c
Reposted fromoutoflove outoflove viaBalladyna Balladyna
freedomlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl