Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

freedomlover

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted byniemocmiscauliflowernotyourstrawberrymiscauliflowerwiksDeliriaVisionaryblackfantasiesletha012czerwcabluejanebadblooddissapointedbutnotsuprisedbzdurafindmywayfalkaapapermanlottibluebellladymartini
freedomlover
7728 9be0
freedomlover
5197 8c3d
this boy is me
freedomlover
freedomlover

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
4944 4159 500
Reposted fromsmc smc viaxannabelle xannabelle
freedomlover
zechciej mnie chodź na chwilę, a sprawię że zechcesz mnie na zawsze
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle
freedomlover
freedomlover
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
freedomlover
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
freedomlover
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
freedomlover
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
freedomlover
freedomlover
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
freedomlover
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viazapominanie zapominanie
freedomlover
Nigdy nie jest się zupełnie wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.
— Tove Jansson – Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromOff Off
freedomlover
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson – Kometa nad Doliną Muminków
Reposted fromOff Off
freedomlover
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off

February 12 2018

freedomlover
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
freedomlover

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl