Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

freedomlover
Zastanawiam się, jak bardzo moje cechy charakteru nie pozwalają mi zrobić kroku naprzód i utrudniają mi życie.
Reposted fromrefuge refuge viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
freedomlover
0406 fffe
freedomlover
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazapominanie zapominanie
freedomlover
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viamoth-into-flame moth-into-flame
freedomlover
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viamoth-into-flame moth-into-flame

February 23 2017

freedomlover
3366 a328
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
freedomlover
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
freedomlover
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
freedomlover
1734 a0d1 500
freedomlover

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
freedomlover
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
freedomlover
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
freedomlover
freedomlover

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
8183 c59c
Reposted frommslexi mslexi viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
1443 168f
Reposted fromisabells isabells viaAinsworthCass AinsworthCass
freedomlover
freedomlover
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl