Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

freedomlover
8367 9804
freedomlover
5060 2b17
Sama widzisz jak niewiele jest mi potrzebne do szczęścia. Tyle byś po prostu była.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaOff Off
freedomlover
Reposted fromcouples couples viaOff Off
freedomlover
9288 440d 500
Bardzo, bardzo komuś zazdroszczę!
Reposted fromsolitaire solitaire viaOff Off
freedomlover
freedomlover
W: wyjdę po Ciebie!
H: możesz też za mnie...
— i jak Go nie kochać?
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaOff Off
freedomlover
przyjdź i zrób ze mną co chcesz
— m.
Reposted frompanizwasem panizwasem viaOff Off
freedomlover
Dlaczego kobiety płaczą


     - Dlaczego płaczesz? - młody chłopiec zapytał swą mamę.

     - Ponieważ jestem kobietą, odpowiedziała mu.

     - Nie rozumiem, odpowiedział.

     Ona go przytuliła i rzekła: ...i nigdy się nie dowiesz, ale nie martw się to normalne.

     Później chłopiec spytał swojego Ojca, dlaczego Mama płacze bez powodu?

     Wszystkie kobiety płaczą bez powodu. ...było to wszystko co mógł mu odpowiedzieć.

      Mały chłopiec urósł i stał się mężczyzną i wciąż nie wiedzą dlaczego kobiety płaczą. Nareszcie uklęknął złożył ręce i zapytał: Boże... Dlaczego kobiety płaczą (tak łatwo)?

     A Bóg mu odpowiedział...

     ...Kiedy tworzyłem kobietę postanowiłem ją uczynić wyjątkową. Stworzyłem jej ramiona na tyle silne by mogła dźwigać ciężar całego świata! Dałem jej nadzwyczajną siłę, pozwalającą jej rodzić dzieci jak również znosić odrzucenie, spowodowane czasem przez jej własne dzieci! Dałem jej stanowczość, która pozwala jej na opiekę nad rodziną i przyjaciółmi.

     Niestraszna jej choroba!

     Stworzyłem ją wrażliwą, aby kochała wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej własne ją bardzo skrzywdzą!

     Dałem jej siłę, aby opiekowała się swoim mężem mimo jego wad, Zrobiłem ją z żebra swego męża, tak, aby chroniła jego serce!

     Dałem jej mądrość, aby wiedziała, że dobry mąż nigdy nie skrzywdzi swej żony. Czasem jednak testuje jej siłę i wytrwałość żony w wierze w niego. Synu, na sam koniec...

     Dałem jej również łzę do wypłakania. Jest to jej jedyna słabość! Jeśli kiedyś zobaczysz, że płacze, powiedz jej jak bardzo ją kochasz i jak wiele robi dla innych. I jeśli nawet wciąż płacze, sprawiłeś, że poczuła się o wiele lepiej.

     Ona jest wyjątkowa!

— Autor nieznany
Reposted fromdziewcze dziewcze viaOff Off
freedomlover
Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz.
— Alfred de Musset
Reposted fromzgrzyt zgrzyt viaOff Off
freedomlover

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną.

— Joseph Joubert
Reposted fromcarre carre viaOff Off
freedomlover
Reposted frommy-wish my-wish viaOff Off
freedomlover
Reposted fromoll oll viaOff Off
freedomlover
Reposted fromfloralpattern floralpattern viaOff Off
freedomlover
8950 fab5
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaOff Off
freedomlover
2579 d8ea
Reposted fromchodzmywdeszcz chodzmywdeszcz viaOff Off
freedomlover
freedomlover
2592 2603
Reposted fromminerai minerai viaOff Off
freedomlover
0331 b980
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaOff Off
freedomlover
chcę się przekochać z Tobą całą zimę.
— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viaOff Off
freedomlover
w ogóle kurwa dużo bym chciała
— ale tak najbardziej chciałabym CIEBIE
Reposted frommindfuckk mindfuckk viaOff Off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl